FAQ om vore varmepumper

En luft til vand varmepumpe fra MITSUBISHI giver varme ved at omdanne luftens energi til varme. En MITSUBISHI varmepumpe er miljøvenlig, og så er den relativ nem at installere og hurtigt tjent ind. Den giver billig varme i op til 20 år, og med et årligt serviceeftersyn, så er den endda også vedligeholdelsesfri.
Ved hjælp af en kompressor i udedelen omdanner varmepumpen den naturlige varme i luften til varme i dit hjem – lige fra brugsvand til varmt vand i ejendommens radiatorer og gulvvarme.

MITSUBISHI er kendt for at producere en lang række kvalitetsprodukter, der sælges i hele verden.
Produktionen foregår i EU.  Din garanti for kvalitet og fremtidig levering af reservedele og top service.

Varmepumper fås til varierende prisniveau efter behov og ejendommens størrelse, samt isoleringsgrad. Nogle systemer er billigere end andre og vi råder gerne til den bedste løsning.
Investeringen skal naturligvis holdes op mod den energibesparelse, der opnås i forhold til eksisterende varmesystem.
Anlægsomkostningerne til en god kvalitetsvarme pumpe som MITSUBISHI’s, ligger typisk fra kr. 60-100.000. En typisk tilbagebetalingstid er mellem 4 og 8 år.

Der kan spares op til 50% på varmeregningen, hvis et gammelt oliefyr udskiftes med en luft/vand varmepumpe. Bemærk, at antal i husstanden og dermed forbrug og ikke mindst isoleringsgrad spiller ind.

Nej, varmepumpen fylder normalt det samme som et oliefyr eller kølefryseskab og kan stå i bryggerset. Inde-delen støjer og lugter desuden ikke, således inde miljøet også gavnes. Ude-delen skal placeres et passende sted, efter nærmere aftale og ønsker.

Ved varmepumpedrift som opvarmning til boligen er der ca. 51 øre i rabat pr. kWh ved husstandsforbrug over 4.000 kWh.

Ved konvertering til varmepumpe fra oliefyr, gasfyr, stokerfyr eller elvarme gives der standardtilskud til såkaldte CO2-besparelser.

Håndværkerfradraget kan give et skattefradrag på op til 12.000 kr. per person i husstanden over 18 år per skatteår for timehonorar til håndværkere.

Vi fortæller gerne mere om tilskudsmulighederne og beregner gerne tilskuddet for jer. Oplysningerne er vejledende.

Der findes flere muligheder for at finansiere varmepumpeanlægget. En almindelig finansieringsmulighed er at optage et banklån. En anden mulighed er at finansiere varmepumpeanlægget med et realkreditlån, såfremt der er tilstrækkelig friværdi i huset, og man er indstillet på at afdrage over en længere årrække. Sidstnævnte er mest økonomisk hvis man samtidig omlægger sine lån og/eller skal have finansieret andre boligforbedringer samtidig.

Varmepumper er i dag blevet ret støjsvage. TERMO+ MITSUBISHI Luft/vand varmepumper er meget effektive og dermed støjsvage. Særligt er Mitsubishis ECODAN ude-del en af de mest lydløse på markedet.

Et kølemiddel benyttes til at optage energi/varme fra den kolde side af varmepumpen (fra jord, luft eller vand), og det transporteres til den varme side, hvor energien/varmen afgives (til radiatorer, gulvvarme, varmt brugsvand). MITSUBISHI benytter kølemidler, der ikke nedbryder ozonlaget, hvis kølemidlet lækker til atmosfæren.

Inverter er et elektrisk system, der styrer kompressorens omdrejningstal. Det vil sige, at kompressoren kører op og ned i omdrejninger, så ydelsen på anlægget afpasses efter varmebehovet. Fordelen ved inverterstyring er, at effekten på anlægget bliver styret trinløst i modsætning til kapacitetstilpasning via start/stop. Det vil sige, at strømforbruget altid er så lavt som muligt. MITSUBISHI benytter nyeste teknologi for optimal økonomisk og holdbar drift.

Tilført effekt er den energimængde, som tilføres i form af elektricitet til at drive varmepumpen. Denne energi/effekt målt i kWh er det, man betaler for hos elforsyningsselskabet.

Afgivet effekt er varmepumpens ydelse – det vil sige den energi, som varmepumpen tilfører boligen i form af varme til radiatorer og gulvvarme samt varmt brugsvand. Afgivet effekt er summen af den varme, som varmepumpen optager fra udeluften eller jorden plus en del af den tilførte elektricitet.

Ydelse er betegnelsen for varmepumpens nominelle afgivne effekt i kW. Det er et udtryk for varmepumpens størrelse.

COP (Coefficient OPerformance) er et udtryk for virkningsgraden i et konkret driftspunkt. Den beregnes som forholdet mellem afgivet effekt (varme) og tilført effekt (el-forbrug).

Normeffektfaktor er et dansk udtryk for årsvirkningsgraden for leveret varme til rumvarme og varmt brugsvand. Den beregnes ud fra testdata for danske klimaforhold i henhold til en nærmere fastlagt beregningsmetode.

SCOP (Seasonal (Coefficient OPerformance) er et udtryk for årsvirkningsgraden for leveret varme til rumvarme alene uden varmt brugsvand. Den beregnes ud fra testdata for konkrete klimazoner i henhold til en EU-standard.

Ligesom et oliefyr er en varmepumpe afhængig af el. Varmepumpen husker dog de indstillinger, den har fået, og starter, når strømmen kommer igen.

Ja. Der findes varmepumper, der er mere end tredive år gamle og som stadig fungerer perfekt.

I dag er varmepumperne serieproducerede. Såvel Termo+, som MITSUBISHI har mange års erfaring inden for området.

Termo+ har solgt og opstillet over 50.000 enheder og har derfor opbygget en betydelig ekspertice og know-how.

Desværre, ikke helt endnu. En varmepumpe bruger elektricitet. Så selv om der kommer 2-4 gange så meget varmeenergi ud af varmepumpen, som den forbruger i el, er den ikke helt CO2-neutral. Varmepumpen er dog betydelig mere klimavenlig end et oliefyr og regnes som vedvarende energi. Dette er årsagen til, at man kan få energitilskud til udskiftning af gamle varmekilder.

En mulighed for at mindske CO2-udledningen findes ved at installere et solcelleanlæg, hvis huset er velegnet. Derved kan varmepumpens el-forbrug komme nærmere CO2-neutralitet.

Vi giver gerne vores anbefalinger til et solcelleanlæg til lige netop jeres ejendom.

Varmepumpen er principielt meget forskellig fra opvarmning med oliefyr, men opgaven er den samme – huset og eventuelt det varme brugsvand skal varmes op. Driftsmæssigt er der naturligvis et par forhold, man bør være opmærksom på, bl.a. at varmepumpen kører bedst og billigst ved lave fremløbstemperaturer til radiator/gulvvarme-systemet Men grundlæggende er der ikke forskel på resultatet – metoden er bare anderledes.

Generelt er der meget lidt vedligehold på varmepumper. Ved jordvarme og luft/vand varmepumper er 1 års eftersyn obligatorisk og koster ca. det samme som et oliefyrsservice. Ved luft/vand og luft/luft varmepumper skal man jævnligt kontrollere for snavs på udedelen, samt holde ude-delen fri for sne om vinteren.

Jo – rim er som regel ikke et problem. MITSUBISHI har naturligvis automatisk afrimning integreret i styringen på varmepumpen.

Man kan sagtens skjule den ved at bygge en kasse udenom. Man skal blot være opmærksom på, at det kan nedsætte effektiviteten. Kassen må ikke begrænse tilgangen til udeluft.

Nej, udedelen skal stå udendørs frit og tilgængeligt, og efter leverandørens anvisninger. Der skal være adgang til rigelig udeluft. Må gerne stå et sted med god vind omkring.

Det kommer helt an på din boligs størrelse, dit varmebehov og ejendommens isoleringsgrad. Vi hjælper naturligvis med at finde den helt rigtige løsning til netop jeres hus.

Vi skal bruge en lang række oplysninger om ejendommen og brugsvandsbehovet for at sikre, at din nye varmepumpe kan dække den ønskede del af varmebehovet.

Nej, det er ikke nødvendigt. Selve varmepumpen er indbygget i et vejrbestandigt kabinet. Alle komponenter i udedelen er konstrueret til at tåle al slags vejr. I de sjældne tilfælde, hvor der er meget voldsomt snefald, bør man rydde tilstrækkeligt, så varmepumpens ventilator kan fungere.

Ja – der er lovkrav om årligt eftersyn.

Montage af en luft til vand varmepumpe, kræver oftest udførelse af såvel elarbejde til sikring af tilstrækkelig og korrekt ført strøm til varmepumpen, VVS-delen for tilpasning af rørender og andet nødvendigt arbejde, ligesom selve kølemontagen med opstart og vejrkompensering. Vi anbefaler ligeledes et efterfølgende kontrolbesøg , når varmepumpen har været i drift i en kortere periode. De nævnte arbejder, kræver installation udført med fornøden autorisation.  

I princippet, ja. Men i praksis er det sjældent en god idé, fordi der så skal trækkes lange rør fra varmepumpen og hen til huset, og det giver – uanset god isolering – et vist varmetab, som gør økonomien i varmepumpen dårligere end ellers. Vi anbefaler maksimalt op til 20 meter og gerne under 15 meter i mellem inde- og udedel. Ude-delen kan installeres med længere afstand, men vi anbefaler, som nævnt altid, den kortest mulige afstand.  

Nej – der er automatisk afrimning integreret i MITSUBISHI’s varmepumper.

Når temperaturen uden for er lav, så kan der opstå isdannelser på ventilatoren. For når udeluften trækkes forbi ude-delen, så afkøles den markant og isdannelser opstår. Der vil dannes kondensvand ved ude-delen, hvorfor vi anbefaler etablering af et afløb, således dette kan ledes bort. Dette kan fint forberedes inden montage af systemet. 

Luft/vand-varmepumper benyttes ofte i kombination med gulvvarme. Det er dog også muligt at benytte luft/vand-varmepumper sammen med radiatorer, hvilket er nærliggende, hvis de eksisterende radiatorer er store nok. Luft/vand kan også benyttes i kombination med ventilationsanlægget, hvor varmepumpens producerede varme kan benyttes til at forvarme indblæsningsluften.

Det kan skyldes flere ting.

 • Fyringssæsonen kan være koldere end i et normalt år
 • I har skruet op for varmen i huset. Det sker ofte, at man ubevidst skruer op for varmen, når man har fået en ny og billigere varmekilde – men varmepumpen bruger dermed også mere energi.
 • Varmepumpen er indstillet med en for høj fremløbstemperatur, hvilket får dens virkningsgrad til at falde dramatisk. Jo lavere fremløbstemperatur, jo større nyttevirkning. Især gulvvarme med lav fremløbstemperatur er ideel i kombination med en varmepumpe.
 • Det første skridt vil være at begynde at aflæse bi-måleren på varmepumpen, så der kan holdes øje med forbruget.
 • Desuden kan det øvrige elforbrug i huset være sat op, uden at husejeren har været opmærksom på det.

Det er ikke umiddelbart til at sige entydigt, da der kan være forskellige årsager. Nogle af dem kan være:

 • Huset har et større varmetab end forudsat, da størrelsen af varmepumpen blev beregnet, og så kan den ikke levere nok varme. Samtidigt er det vigtigt, at især ældre huse efterisoleres, inden der installeres varmepumpe. Vi henviser gerne.
 • Man skal være opmærksom på, at varmepumper ikke leverer varme ved høj temperatur som et oliefyr. Når fremløbstemperaturen sænkes ved skift til varmepumpe, så er de samlede varmeflader i huset måske for små. Der kan vise sig behov for at udskifte en eller flere af husets radiatorer.
 • Der kan være behov for at indreguleret anlægget igen. Andre gange kan husejeren have ændret på indstillingerne – bevidst eller ubevidst – og glemt at stille tilbage til udgangspunktet. Tjek altid om der er tilstrækkeligt vand på anlægget.
 • Denne lyd forekommer, når varmepumpen afrimer.
 • Lyden kan sammenlignes med vand, der er lige ved at koge. Moderne luft til vand-varmepumper er ret støjsvage, men man bør alligevel ikke sætte varmepumpen lige uden for soveværelsevinduet eller tæt på naboens skel.
 • For Luft/vand varmepumper er det lovpligtigt med et årligt eftersyn. Vi tilbyder altid en serviceaftale i forbindelse med installationen.
 • TJEK OM DER ER VAND PÅ ANLÆGGET. Læs fejlkode i betjeningsdisplay. Læs brugervejledningen, som er leveret sammen med anlægget. I den vil der være en fejlliste, som for det meste vil kunne afhjælpe problemet. Er der brug for yderligere service, skal du kontakte installatøren. Tjek også sikringsgruppen om der er strøm til anlægget.

Vigtigt om reklamationsret og garantiforlængelse.

 

For at opretholde reklamationsretten iht. Købelovens bestemmelser, samt eventuel garantiforlængelse, skal følgende forhold være opfyldt:

 

Opstartsrapport udarbejdet og dateret af montøren, med kvittering af ejer indsendes i PDF fil, som dokumentation for korrekt montage til info@energisystemer.dk, indenfor 30 dage efter montagen er afsluttet.

 

Energisystemer.dk fremsender kvittering for modtagelsen til afsender e-mailen, som bevis for at varmepumpen er omfattet af reklamationsretten og eventuel garantiforlængelse.

 

Det bemærkes endvidere, at varmepumpen løbende skal serviceres i henhold til det årlige lovpligtige eftersyn.

 

Kopi af servicerapport dateret og underskrevet af montør, samt påført kvittering af ejeren, skal ligeledes indsendes til info@energisystemer.dk, indenfor 30 dage efter udført årligt eftersyn.     

 

Reklamationsretten oppebæres yderligere under forudsætning af, at varmepumpen er korrekt monteret, løbende renholdt, serviceret iht. gældende lovgivning og at denne kun anvendes eller påvirkes, som den er beregnet til.

 

Almindelige sliddele, som f.eks. filtre og batterier, er ikke omfattet heraf.

 

Reklamationsretten dækker varmepumpen. Installationen er ikke omfattet. Øget energiforbrug og eventuelle følgeskader forvoldt på fast ejendom, løsøre eller personer, som forvoldes af en defekt varmepumpe, er ikke dækket heraf.

 

Reklamationsretten gælder kun når du handler som privatperson og når varmepumpen installeres i privat ejede boliger og fritidshuse.

 

Opstår der tvivl om ovenstående, er det vigtigt, at der straks rettes henvendelse herom til Energisystemer.dk, eller til montøren.

 

Du kan holde både din varmepumpe og din energiregning i topform ved at holde udedelen ren for blade, sne og snavs, og ved at rense inde-delens filtre. Husk løbende, at tjekke vandpåfyldning på anlægget, samt rense mudderfilter.

Opstår der en reklamation, bedes der rettet henvendelse til os på: info@energisystemer.dk med angivelse af fejlen, samt aflæst fejlkode(r).